Team Esbjerg HK øger fokus på 02-06-årgangene og skaber U23-miljø

Team Esbjerg HK iværksatte i foråret sit nye talentudviklingskoncept med ønsket om, at styrke
træningsvilkårene for de unge spillere samt skabe en vej til klubbens dameligahold.

Team Esbjerg skaber U23-miljø
Som led i den løbende udvikling af set-up’et, har Team Esbjerg HK besluttet, at ændre på rammerne for ungsenior-damerne i det kommende halvandet år.

For klubben er det ikke kun vigtigt at have optimale udviklingsvilkår for ungdomsspillerne, men også at skabe en gennemsigtig vej fra ungdomsspiller til seniorhåndbold og gerne ligaholdet for såvel ungseniorer som for ungdomsspillere.

Fra sæsonstart var målet at skabe stærke ungdomsmiljøer omkring U14-, U16 og U18-pigeholdene.

Imidlertid har skadesomfanget og spillerantallet i U18-truppen (årg. 2000/2001) været sådan, at det ikke er muligt, at gennemføre sæsonen som håbet.

Konceptet er derfor revideret med henblik på, at tilgodese de tilbageværende U18-spillere og skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for disse spillere.

Dette indebærer, at U18-spillerne (fra den kommende sæson U19-spillerne) frem til sæsonen 2020 – 2021 indgår i et nyt U23/ungsenior-miljø med base omkring ligaudviklingsholdet i 2. division, men også med deltagelse i liga-træning allerede fra indeværende måned.

Herudover vil spillerne fortsæt indgå i ”Esbjerg-ordningen”, hvor de vil blive matchet med en stærk
årg. 2002-gruppe og desuden tage del i vores særlige tilbud om ekstern fysisk træning. Miljøet vil
være dynamisk og vil kunne tilgodese behovene hos den enkelte, ligesom at der er “skræddersyede”
forløb for spillerne.

Målet med U23-miljøet er at skabe en platform, der på sigt giver en optimal overgang fra U19- til
senior-/liga-håndbold.

Øget fokus på årgang 2002-2006
Den overordnede målsætning er, at der i Team Esbjerg HK skal være stærke træningsmiljøer og gennemsigtighed op igennem og omkring U13-U23.

For at understøtte dette vil der, allerede fra december 2018, blive en endnu større fokus på årgangene 2002-2006, hvor fundamentet er godt og potentialet stort.

Som led heri vil 2004-årgangen og senere 2005-årgangen blandt andet blive integreret i det eksterne fysiske træningstilbud.

Herudover vil kræfterne blive lagt i arbejdet med yderligere at optimere såvel den fysiske som den håndboldmæssige træning for disse store og dygtige årgange, blandt andet med endnu højere grad af udviklende og udfordrende træning på tværs af årgange.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til talentudviklingsansvarlig, Thomas Høst, på tlf. 3123 9900.