Team Esbjerg HK
Søg efter:

Talentpolitik

Mål og strategi

 • At udvikle flest mulige spillere til højst mulige niveau,
 • At få spillere med på de udvalgte hold, herunder ungdomslandshold.
 • De sportslige mål sættes i samarbejde mellem bestyrelsen og den afdelingsansvarlige træner og klubbens eventuelle talentudviklingsansvarlige

Målgruppe

 • Spillere med vilje, udviklings potentiale og talent i årgangene U13-U19, som prioriterer håndbold frem for andre fritidsaktiviteter.
 • Spillere med særlige evner i årgangene U13-U19, som forventes at opprioritere håndbold frem for andre fritidsaktiviteter
 • Spillere der er motiverede, engagerede, seriøse og ansvarsbevidste over for klubbens øvrige medlemmer Spillere der overholder klubbens alkoholpolitik
 • Spillere med et teknisk højt niveau, taktisk forståelse, som er fysisk og ikke mindst mentalt stærke sammenlignet med jævnaldrende.
 • Spillere med et højt ambitionsniveau og viljen til at tilsidesætte andre behov for at nå sit mål.

Vi tilstræber:

 • Trænere med et højt fagligt niveau
 • At det væsentlige er spillerudvikling og ikke at vinde for enhver pris
 • Vi tilstræber at alle spiller mindst halvdelen af kampen
 • Godt samarbejde på tværs af afdelingerne således spillerne får træning på rette niveau
 • At der trænes op/ned mellem årgangene og i de enkelte afdelinger.
 • Socialt ansvar — ingen er mere end andre
 • At der deltages i opstarts stævne som er af sportslig kvalitet og passer til holdets niveau
 • At der deltages i fælles afslutnings-stævne. Alle hold deltager samlet som i det af klubben valgte stævne
  for at styrke det sociale aspekt
 • At der afholdes sociale arrangementer
 • At sikre at de sportslige mål opnås uden at der bliver gået på kompromis med ønsket om at spillerne både håndbold-, socialt og uddannelsesmæssigt skal være hele mennesker.
 • Vi ønsker at opbygge et træningsmiljø som gør det muligt at nå de sportslige mål
 • De rette fysiske rammer for træning, herunder styrketræningslokaler.
 • At der løbende er dialog mellem bestyrelsen og den afdelingsansvarlige træner og klubbens eventuelle talentudviklingsansvarlige
 • At der med passende interval tilbydes kostvejledning
 • Udvikling og videreuddannelse af trænere

Krav/plan for efteruddannelse af Talenttrænere

 • Elitekurser
 • At de respektive trænere deltager i de interne kurser/trænings forløb der tilbydes i klubben

Talentfastholdelse

 • Via gode trænere og godt omdømme.
 • I samarbejde med Esbjerg kommune udbrede kendskabet til de uddannelsesmæssige muligheder i kombination med talentudvikling (Esbjerg ordningen, Vitaskolen).
 • Enhver form for rekruttering sker fortrinsvis kun i U17 + U19 rækkerne og kun i samarbejde med bestyrelsen under forudsætning af at ligatræneren kan se et potentiale for en spiller.