Team Esbjerg HK
Søg efter:

Skadespolitik

Når der spilles håndbold i Team Esbjerg HK er der desværre også en risiko for at blive skadet. Det er derfor vigtigt at man som klub/træner har fokus på den enkelte spiller, så vedkommende ikke føler sig tilsidesat/glemt fordi man ikke mere kan hjælpe inde på banen. Dette gælder uanset om man er seniorspiller eller ungdomsspiller.

Følgende punkter skal man huske:

  • At spillerne, når de træner, selv har et ansvar for deres egen krop og selv skal kunne føle, når man ikke er klar til at træne eller spille.
  • At træneren og klubben er opmærksom på spillernes ve og vel, og skal støtte spilleren og samtidig være med til at tage en beslutning.
  • Træneren/sundhedsfaglige har ansvaret for hvor meget/hvor ofte holdet og den enkelte spiller skal træne
  • At træningen skal ses i sammenhæng med spillernes øvrige aktiviteter, så det fysiske står overens med spillernes formåen. Her tænkes på overgangsordningerne for de spillere der går til anden sportsgren (eksempelvis fodbold). Desuden skal træningsmængden også ses i forhold til holdets sportslige niveau.
  • At alle tager hensyn til skader og respekterer dem i planlægningsfasen.
  • Den skadede spiller bør aldrig gå alene med en skade. Han/hun er stadig en del af holdet og så vidt muligt være på sidelinjen til kamp og træning. Måske andre øvelser kan inddrages.
  • Skadede spillere forventes selv at søge relevant behandling (egenbetaling)
  • Aldrig bør spille kamp førend man er skadesfri.

Klubbens fysioterapeut (er) eller sundhedsfaglige samarbejdspartnere sikrer både individuel skades forebyggende træningsøvelser til hver enkel spiller, samt behandling af eventuelle akutte skader. Der lægges vægt på, at spillerne lærer at lytte til kroppens signaler.