Team Esbjerg HK
Søg efter:

Etiske regler for trænere

Trænere søger hele tiden efter forbedring af den enkelte spillers og holdets potentiale. Herudover har trænerene indflydelse på menneskelig vækst og udvikling i et miljø præget af glæde og fællesskab

Den gode træner udvikler hele spillere fysisk, psykisk, socialt og moralsk

Trænerne er en nøgleperson i forhold til at forme holdninger og værdier hos de spillere og hold, som de har ansvar for

Følgende etiske regler henviser til handlinger og holdninger der kendetegner den gode træner/leder:

 • Overholde og respektere de værdier, politikker og retningslinjer som er udstukket af bestyrelsen
 • Behandle alle udøvere individuelt og på spillernes præmisser
 • Sørg for, at træning og kampe er passende i forhold til spillerens alder, erfaring, talent og modenhed
 • Overhold normer for fair play
 • Respekter de afgørelser, som er truffet af dommere
 • Inddrag spillerne i beslutninger, som berører dem og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og sportslige udvikling
 • Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for spillerne
 • Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik – bagtal aldrig spillerne
 • Prioriter altid spillernes helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici
 • Vis interesse og omsorg for syge og skade spillere
 • Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener spilleren
 • Anerkend spillernes ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere
 • Accepter aldrig truende og voldelig adfærd
 • Sørg for at holde passende distance mellem leder og spiller
 • Undgå enhver form for unødig berøring af spillere. Berøring børn kun ske ved trøst, fejring af sejr og ved instruktion af træningsøvelser samt naturligvis ved massage og optapning m.v.
 • Bevar en høj standard for din personlig opførsel i og uden for kampe. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel