Interview med talentansvarlig Simon Færgemann

Onsdagssporten har haft talentansvarlig Simon Færgemann i studiet og interviewet ham om:

  • Hans opgaver som talentansvarlig
  • Klubbens nye tiltag
Se interviewet med Simon