Team Esbjerg HK
Søg efter:

Breddepolitik

Målgruppe

 • Målgruppen for breddepolitikken er børne- og ungdoms håndboldspillere samt senior spillere
 • De yngste årgange, samt spillere der ikke er omfattet af talentarbejdet.
 • En der kommer får at have det sjov og socialt samvær, og har mindre fokus på det sportslige.
 • Spillere i årgangen Børne-, ( U5 — U11) øvrige ungdoms spillere U13-U19, samt senior spillere.
 • Spillere der ikke ønsker at indgå i talentarbejdet.

Klubbens mål for breddearbejdet

 • At fastholde så mange spillere som muligt.
 • Få et større socialt liv i klubben
 • Sportslige mål på lang og kort sigt formuleres af holdene sammen med de respektive trænere
 • Klubben sikrer at trænerudvalget og trænerne følger op på breddepolitikken
 • Det sociale aspekt vægtes højt, så målgruppens sportslige og sociale behov er dækket.

Vi tilstræber:

 • At trænerne har de nødvendige håndboldfaglige og pædagogiske færdigheder, i forhold til det konkrete håndboldmæssige niveau.
 • Minimum 2 ugentlige træningstider
 • At trænerne deltager i de trænings scenarier/kurser der løbende tilbydes
 • Et træningsmiljø tilpasset spillerne, hvor håndbolden er i centrum
 • At der skal være plads til, at spillerne kan udvikle sig til at være en del af talentudviklings tilbuddet såfremt spillerne ønsker dette
 • Et træningsmiljø der sikre udvikling af de forskellige niveauer af breddespillere.
 • At der afholdes sociale arrangementer i afdelingerne
 • At klubben har et nuanceret klubliv, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab.
 • Træning i samme hal, så vidt muligt for en afdeling
 • Stævner — opstart — er af sportslig kvalitet og holdet tilmeldes til det der passer til det enkelte hold
 • Stævner — afslutning — alle hold deltager samlet som klub, for det sociale aspekt
 • Jule — og sæson afslutning holdes afdelingsvis

Rekruttering/-fastholdelse af bredden

 • Vi foretager ikke rekruttering fra andre klubber i breddeafdelingen.

Overgang fra bredde til talent/elitegruppe — og omvendt.

 • Træningen i de unge årgange er målrettet mod en deltagelse i talentudviklingen på længere sigt.
 • At de ugentligt har mulighed for at træne op og ned.
 • Der skal en balancegang mellem talentudvikling og bredde, som tilgodeser begge